Categories
kale

ทำไมผัก kale ของเราจึงปลอดภัย

ผักของเราก่อนเก็บเกี่ยวเรามีการ ฟลัชน้ำ (การเลี้ยงในน้ำเป่ลาก่อนเก็บเกี่ยว) เพื่อที่จะทำให้สารไนเตรตที่ตกค้างในผัก ลดลงมาอยู๋ในระดับมาตราฐานของยุโรป หรือ แทบจะไม่เหลือสารไนเตรตในผักที่จะตกค้างไปถึงแก่ผู้รับประทาน

ตัวอย่างการเลี้ยงผักในน้ำเปล่า 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง จากรูปจะทำให้เห็นว่า สารไนเตรตที่ตกค้างในผัก จะแทบไม่หลงเหลืออยู่เลย ใน 2-3 วัน

จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ผัก Kale ของเรา จะปลอดภัยจากสารไนเตรตตกค้าง

ทางสวนผัก Kale Angel เราปลูกผักในระบบปิด ไม่มีแมลงมารบกวน จึงไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง และ ก่อนเก็บเกี่ยวทุกครั้ง เราจะให้ผักเคล ได้อยู๋ในน้ำเปล่า 2-3 วัน

เพื่อให้มั่นใจว่า ผักจะรสชาติอร่อย สด กรอบ และ ไม่มีสารตกค้าง

kale-angel